U bent hier:

Inzet demissionair minister Adema voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

In Nederland is het Ctgb zeer actief om alternatieven voor chemische gewasbescherming sneller beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld door het instellen van een verduurzamingsloket voor groene middelen. Het was de wens van Nederland om een snellere toelating van deze middelen ook wettelijk in het Commissievoorstel SUR vast te leggen. Helaas heeft de Europese Commissie dat voorstel op 31 maart jl. ingetrokken. Demissionair minister Adema wilt nu bezien hoe hij met andere lidstaten een kopgroep kan vormen die bij de Commissie aandringt op een nieuw wetgevingsvoorstel waarin dit een plek krijgt. Adema blijft zich inzetten dat de Europese Commissie, EFSA en de lidstaten ook binnen de wettelijke kaders blijven werken aan versnelling. Ook kunnen EFSA en de Commissie investeren in kortere tijdslijnen voor het beoordelen van groene stoffen. Daar blijft Nederland zich voor inzetten in de Raad en het SCoPAFF.    

Helma Verberkt, directeur Artemis, “Wij zijn verheugd met de inzet van demissionair minister Adema om in Europa versnelling te krijgen op de groene middelen. Voordat een middel aangevraagd kan worden is een werkzame stof toelating noodzakelijk. Veel nieuwe ontwikkeling zitten op stofniveau. Om doorbraken te realiseren is ook versnelling op stoftoelating die bijdraagt aan verduurzaming noodzakelijk. Dringend verzoek aan de minister om ook versnelling te realiseren op het stoffendossier. Zonder stof, geen nieuw middel!”.