U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Harmonisatie normen Biostimulanten voor vrij handelsverkeer binnen de EU 🔒

  Geplaatst: 20 juni 2024
  Bij de invoering in juli 2022 van de nieuwe EU-verordeling de Fertilizer Product Regulation 2019/1009 (FPR) zijn biostimulanten opgenomen. De EU definitie voor biostimulanten luidt: “Een product dat d
  Lees meer
 • Geen grote verschuivingen na Europese verkiezingen 🔒

  Geplaatst: 20 juni 2024
  Op 6 juni jl. vonden in Nederland de Europese verkiezingen plaats. Veel andere lidstaten volgden in de dagen erna. Het Europese parlement heeft in totaal 720 zetels, waarvan Nederland er 31 heeft. De
  Lees meer
 • Natuurherstelverordening alsnog aangenomen in Europa

  Geplaatst: 20 juni 2024
  De Europese natuurherstelverordening of -wet is bedoeld om de aangetaste natuur in Europa te herstellen. Het Europees Parlement nam eerder de veelbesproken verordening aan, die na boerenprotesten in v
  Lees meer
 • Weer veel moties bij commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 29 mei 2024
  Onlangs heeft het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Dit was de eerste keer dat de nieuwe leden van de Tweede Kamer aan dit debat deelnamen. De volgende politi
  Lees meer
 • Sfeerimpressie van EU-Plantdebat 2024

  Geplaatst: 24 mei 2024
  Onlangs kruisten acht (kandidaat) Europarlementariërs met elkaar de degens over de thema’s: water, innovatie, klimaat en handel. Tijdens het EU-Plantdebat 2024 in Aalsmeer werd gediscussieerd over ond
  Lees meer
 • Elodie LeBastard: Biostimulanten zijn essentieel voor weerbare teeltsystemen

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Elodie Lebastard van de European Biostimulants Industry Council (EBIC) gaf een presentatie tijdens het jubileumsymposium van Artemis. De missie van EBIC is om biostimulanten te waarderen en te integre
  Lees meer
 • Levendige discussie op het EU-Plantdebat

  Geplaatst: 15 mei 2024
  Deze week vond het EU-Plantdebat plaats met diverse kandidaat Europarlementariërs. Op 6 juni 2024 vinden namelijk de verkiezingen plaats voor de leden van het Europese Parlement. Om mee te bepalen wie
  Lees meer
 • Inzet demissionair minister Adema voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Geplaatst: 13 mei 2024
  In Nederland is het Ctgb zeer actief om alternatieven voor chemische gewasbescherming sneller beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld door het instellen van een verduurzamingsloket voor groene middelen.
  Lees meer
 • Onderzoek mogelijkheid verbod gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

  Geplaatst: 10 mei 2024
  Demissionair minister Adema heeft in twee delen een impactanalyse door Wageningen University & Research (WUR) laten uitvoeren om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebi
  Lees meer
 • Subsidiemogelijkheden vanuit het GLB voor verdere verduurzaming

  Geplaatst: 29 april 2024
  Onlangs is de nieuwe brochure uitgebracht met daarin een overzicht van alle mogelijkheden voor GLB-subsidies. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)  richt zich op het ondersteunen van toekomstbe
  Lees meer
 • EU-plantdebat 🔒

  Geplaatst: 22 april 2024
  Op 6 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van het Europese Parlement. Het is belangrijk om te stemmen om mee te bepalen wie de komende 5 jaar lid is van het Europese Parlement. Daarme
  Lees meer
 • Onderzoek gebruik lijm voor monitoring en beheersing van plagen 🔒

  Geplaatst: 15 april 2024
  Onlangs is een rapport gepubliceerd van een onderzoek naar het gebruik van lijm voor het monitoren en beheersen van plagen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Nat
  Lees meer
 • Veel belangstelling voor ontwikkelingen Biocontrol & Biostimulanten in Brazilië 🔒

  Geplaatst: 03 april 2024
  Er was veel belangstelling voor het webinar ‘Wat kan Nederland leren van de snelst groeiende markt voor biocontrol & biostimulanten: Brazilië’ dat Artemis in samenwerking met de Nederlandse landbouwra
  Lees meer
 • Inzet LNV in Europa

  Geplaatst: 03 april 2024
  Onlangs hebben de demissionaire ministers van LNV, Piet Adema en Christianne van der Wal, middels een brief de Tweede Kamer ingelicht over de inzet van LNV in Europa. In juni 2024 vinden de verkiezing
  Lees meer
 • 237,65 miljoen euro steun voor jonge boeren

  Geplaatst: 03 april 2024
  Het kabinet gaat jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel ondersteunen. Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stelt hiervoor bijna 240 miljoen euro bes
  Lees meer
 • Webinar – EU IPM Decisions and IPMWORKS projects on Wednesday, 24th April, 5pm to 6pm (NL time)

  Geplaatst: 02 april 2024
  Webinar – EU IPM Decisions and IPMWORKS projects on Wednesday, 24th April, 4pm to 5pm (UK time) / 5pm to 6 pm (NL time) - in Microsoft Teams
  Lees meer
 • Subsidiemogelijkheden voor Onderzoeks- en Communicatie projecten Topsectoren

  Geplaatst: 02 april 2024
  Als Artemis investeren wij jaarlijks in een aantal onderzoeks- en communicatieprojecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit same
  Lees meer
 • Kabinet stemt alsnog tegen de natuurherstelverordening

  Geplaatst: 13 maart 2024
  Demissionair minister Christianne van der Wal heeft via een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet uitvoering geeft aan de motie Van der Plas, Hertzberger, die onlangs door de Tweede Kam
  Lees meer
 • Stemming in Tweede Kamer over motie Europese Natuurherstelverordening 🔒

  Geplaatst: 06 maart 2024
  Op initiatief van de Boer Burger Beweging (BBB) vond op donderdag 29 februari jl. een debat plaats met demissionair minister Van der Wal over de procedure rond het sturen van een impact assessment in
  Lees meer
 • Goedkeuring Europese Parlement natuurherstelwet

  Geplaatst: 04 maart 2024
  Het Europese Parlement (EP) heeft de EU-natuurherstelwet goedgekeurd. Dit zal volgens de Europese Commissie aangetaste ecosystemen in alle lidstaten herstellen, de klimaat- en biodiversiteitsdoelstell
  Lees meer
 • Demissionair minister Adema blijft zich inzetten voor een duurzame land- en tuinbouw

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Onlangs heeft demissionair minister Adema, in een brief aan de Tweede Kamer, de gevolgen van het intrekken van het Commissievoorstel SUR aangegeven. Het kabinet is altijd voorstander geweest van het S
  Lees meer
 • Vergoeding ecoregeling voor boeren veiliggesteld

  Geplaatst: 16 februari 2024
  De tienduizenden boeren die vorig jaar hebben deelgenomen aan de ecoregeling ontvangen alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Door de zeer grote animo voor de nieuwe verdu
  Lees meer
 • Motie van voor inzet landbouwinnovaties in Brussel aangenomen

  Geplaatst: 08 februari 2024
  Tijdens het tweeminuten debat Landbouw- en Visserij in januari zijn diverse moties ingediend, waaronder een motie van Thom Van Campen (VVD). In de motie wordt de regering verzocht zich in te spannen v
  Lees meer
 • Europese commissie trekt de SUR in 🔒

  Geplaatst: 07 februari 2024
  De Europese Commissie heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maakte dit dinsdag bekend. Ze gaf aan dat er een gr
  Lees meer
 • Netwerken en voedselstrategie centraal op Grune Woche 🔒

  Geplaatst: 31 januari 2024
  Jaarlijks vindt de Grune Woche in januari plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw en het
  Lees meer
 • Kennisinfrastructuur versterken door samenwerking voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 januari 2024
  In de kamerbrief van deze maand gaat minister Adema (LNV) nader in op de verdere uitwerking van de loskoppeling van verkoop en advies. Dit sluit aan bij de kamerbrief van afgelopen jaar, waarin de min
  Lees meer
 • Jaarplan UP Gewasbescherming 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer

  Geplaatst: 17 januari 2024
  Onlangs is het nieuwe jaarplan 2024 van het UP 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer met een een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat
  Lees meer
 • ​​​​​​​EU-parlement stemt tegen de SUR

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het Europees Parlement heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) afgewezen. Artemis betreurt deze beslissing omdat het voorstel gericht was op het verminderen van het gebruik en risico v
  Lees meer
 • Akkoord natuurherstelwet bereikt

  Geplaatst: 13 november 2023
  Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europ
  Lees meer
 • Zijn heffingen op gewasbeschermingsmiddelen zinvol? 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het kader van het
  Lees meer
 • De toekomst is biologische gewasbescherming! Een stap dichter bij SUR 🔒

  Geplaatst: 26 oktober 2023
  Deze week heeft ENVI met een meerderheid gestemd vóór het verslag van EP-lid Sarah Wiener over de Verordening inzake Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Deze stemming was cruciaal, o
  Lees meer
 • Moties Tweede Kamer voor daadwerkelijke doorbraken versnelling groene middelen

  Geplaatst: 17 oktober 2023
  Ondanks dat het commissiedebat over gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober werd gedomineerd door het onderwerp glyfosaat, zijn enkele essentiële thema's besproken uit het portfolio van Artemis die va
  Lees meer
 • Acties en invloed van Artemis worden zichtbaar 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2023
  Opmerkelijk in het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen (10 oktober) in de Tweede Kamer was de uitspraak van demissionair minister Adema, dat er weinig alternatieven worden aangeboden door het bed
  Lees meer
 • ’Biostimulanten dragen bij aan weerbaarheid van planten‘ aldus demissionair minister Adema 🔒

  Geplaatst: 10 oktober 2023
  Tweede Kamer lid Bisschop (SGP) heeft vragen gesteld over de inzet van biostimulanten. Demissionair minister Adema benoemd in zijn reactie daarop voor het eerst duidelijk de bijdrage van Biostimulante
  Lees meer
 • Dit betekent de miljoenennota voor gewasbescherming

  Geplaatst: 20 september 2023
  Op Prinsjesdag, zoals gebruikelijk, is de miljoenennota gepresenteerd, zelfs nu er een demissionair kabinet is. Vanuit het Ministerie van Landbouw wordt benadrukt dat zij samen met de sector blijven w
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

  Geplaatst: 06 september 2023
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.
  Lees meer
 • Gezamenlijk verkiezingsmanifest tuinbouwsector aan politieke partijen verstuurd

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Artemis heeft samen met de diverse tuinbouwsectoren een breed afgestemd verkiezingsmanifest ondertekend en verstuurd naar alle politieke partijen.
  Lees meer
 • Natuurherstelwet: Controverses, Compromissen en Ongoing Onderhandelingen

  Geplaatst: 17 juli 2023
  Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg is de fel omstreden Natuurherstelwet van Frans Timmermans nipt door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd.
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • “Het proces om te komen tot een landbouwakkoord te komen eindigt nu”

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Nadat LTO heeft besloten om uit het landbouw akkoord te stappen, kwamen zowel LTO als Minister Adama met een reactie.
  Lees meer
 • Het perspectief van biologische landbouw 🔒

  Geplaatst: 05 juni 2023
  Middels een brief heeft minister Adema de Tweede Kamer het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ aangeboden.
  Lees meer
 • Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis

  Geplaatst: 01 juni 2023
  Onlangs hebben Rob van Tilburg, directeur van Stichting Natuur & Milieu (SN&M), en Berthe Brouwer, Programmaleider duurzame landbouw SN&M, een werkbezoek gebracht aan Artemis.
  Lees meer
 • Vier pijlers voor de transitie naar duurzame teelten

  Geplaatst: 06 april 2023
  “De plantaardige sectoren onderschrijven de ambitie om hun teelten maximaal te verduurzamen – in lijn met de Europese regelgeving. Voor de plantaardige sectoren is het streven om zowel rendabel verse
  Lees meer
 • Aandringen op sturing milieu impact in de 'SUR' 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  De minister geeft in zijn recente reactie aan de Tweede Kamer  aan, dat de aanvullende impactanalyse van het EC voorstel ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) niet tot vertraging mag leid
  Lees meer
 • Goede intenties, maar geen doorbraak in gewasbeschermings-beleid 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  Het thema gewasbescherming blijft actueel in de Tweede Kamer. Vanuit de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB zijn schriftelijke vragen gesteld aan ministe
  Lees meer
 • Reactie op Kamerbrief en de inbreng van Artemis 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Artemis is zeer benieuwd, hoe de leden de discussie over de geplande scheiding tussen verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen zien. En welke aanbevelingen er zijn, voor de verdere inbreng van Arte
  Lees meer
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer
 • Werkbezoek VVD aan Artemis 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Deze week mochten wij Thom van Campen en Peter Valstar de twee landbouw woordvoerders van VVD in de Tweede Kamer ontvangen voor een werkbezoek aan Artemis. 
  Lees meer
 • Werkbezoek met woordvoerder landbouw van SGP 🔒

  Geplaatst: 16 januari 2023
  Artemis wil in 2023 alle relevante politieke partijen spreken over hun standpunten over weerbare teelten en groene gewasbescherming. Afgelopen week was SGP op bezoek.
  Lees meer
 • Geluiden uit de Tweede Kamer 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2022
  Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap va
  Lees meer
 • Artemis & Agrodis maken onvrede over de term "onafhankelijke bedrijfsadvisering" kenbaar aan de Minister 🔒

  Geplaatst: 23 november 2020
  Artemis & Agrodis maken onvrede over de term "onafhankelijke bedrijfsadvisering" kenbaar aan de Minister
  Lees meer
 • Piet Boonekamp presenteert standpunt Artemis aan de minister 🔒

  Geplaatst: 30 september 2020
  Piet Boonekamp vertegenwoordigde alle Artemis leden tijdens de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en gaf in een pitch aan minister Schouten (foto) het standpu
  Lees meer
 • Uitvoeringsprogramma 'TOEKOMSTVISIE GEWASBESCHERMING 2030' naar 2e Kamer verstuurd 🔒

  Geplaatst: 28 september 2020
  Maandag 28 september jl. heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP2030) met een brief naar de Tweede
  Lees meer